Uroki naszej okolicy II

Opublikowano 2017-01-02

Opis

Informacja nadesłana

Ogólnopolski konkurs fotograficzny dla uczniów gimnazjów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną. Zadaniem jest wykonanie albumu zawierającego 10 zdjęć oraz opisu walorów turystycznych okolicy. Przyjmujemy prace indywidualne i grupowe.

Regulamin na https://urokinaszejokolicy.wordpress.com/ , http://www.poznaj-swoj-kraj.pl , http://zskosiby.wieliczka.pl/

Termin nadsyłania prac 20.04.2017Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-04-20