„Ulica fascynuje” konkurs fotograficzny

Opublikowano 2019-08-09

Opis

INFORMACJA NADESŁANA

Organizator
Organizatorem konkursu jest Zielonogórskie Towarzystwo Fotograficzne.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Tematem konkursu jest szeroko pojęta fotografia uliczna tzw. "street photo".

Fotografie należy dostarczyć na papierze osobiście lub wysyłać pocztą na adres podany w regulaminie konkursu.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace.

Zdjęcia muszą być wykonane w tym roku.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
Najlepsze fotografie zostaną nagrodzone:

• za I miejsce – dyplom i nagroda rzeczowa o wartości do 120 zł
• za II miejsce – dyplom
• za III miejsce – dyplomTermin przyjmowania zgłoszeń 2019-09-30