Advertisement

Advertisement

Test wiedzy – Cyber Geniusz Uczeń 2023

Opis

18.05.2023

INFORMACJA NADESŁANA

Poszukiwany Cyber Geniusz Uczeń – edukonkurs z nagrodami!

Warszawski Instytut Bankowości serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych (licea, technika itd.) do udziału w ogólnopolskim teście wiedzy Cyber Geniusz Uczeń.

Test wiedzy składa się z 25 pytań, które należy rozwiązać na platformie Testportal. Wszystkie pytania są zamknięte, jednokrotnego wyboru i o różnym stopniu trudności. Na każde pytanie i udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczestnik ma 30 sekund – stąd rozwiązanie testu nie zajmie dłużej niż 12,5 minuty.

Przed rozpoczęciem rozwiązywania testu uczestnik dokonuje rejestracji. Na stronie internetowej https://cyber.wib.edu.pl/test-wiedzy/ należy kliknąć w zakładkę rejestracja, która przeniesie do formularza rejestracyjnego na platformie Testportal.
 

Test ma charakter konkursowy. Zwycięzca oraz laureaci II i III miejsca zostaną nagrodzeni za swoją wiedzę i szybkość rozwiązywania testu.

Nagrody:
• I miejsce – 1.500 zł
• II miejsce – 1.000 zł
• III miejsce – 500 zł

Konkurs trwa do 31 maja 2023 r.