Światowy Dzień Absurdu 2020

Opublikowano 2020-10-13

Opis

Informacja nadesłana

Galeria Start w Domu Kultury "Włochy" ogłasza otwarty nabór prac wykonanych techniką kolażu z okazji Światowego Dnia Absurdu 2020.

Prace należy przesyłać pocztą. Do tego projektu nie będą przyjmowane żadne zgłoszenia otrzymane pocztą e-mail lub innymi środkami cyfrowymi. 

Praca powinna być płaska, bez aspektów trójwymiarowych.
Wymiary prac: A4.
Cyfrowy kolaż jest mile widziany, ale musi zostać wydrukowany i przesłany pocztą.

Otrzymane zgłoszenia zostaną wystawione w ramach wystawy sztuki z okazji Światowego Dnia Absurdu 2020 w Galerii Start w Warszawie.

Nie ma opłaty za udział.

Czas nadsyłania prac –  11 listopada 2020.
Adres: Okęcka Sala Widowiskowa Domu Kultury "Włochy", Galeria Start, ul. 1 Sierpnia 36 a, 02-134 Warszawa

Więcej informacji na stronie Organizatora.