Sen o Japonii

Opublikowano 2020-02-10

Opis

Informacja nadesłana

Konkurs dla dzieci i młodzieży, zorganizowany w 100-lecie pobytu dzieci syberyjskich w Social Welfare Corporation Fukudenkai w Tokio.

Konkurs ma dwie zasadnicze postaci:

I etap (szkolny)
Tradycyjny konkurs wiedzy o wydarzeniach, obejmujący dzieje dzieci syberyjskich i pomoc Japonii, widziane na tle wydarzeń:

- rewolucji rosyjskiej i wojny domowej na Syberii 1917-1922,
- dziejów Polaków na Syberii,
- interwencji wojskowej na Syberii,
- stosunków japońsko-rosyjskich 1919-1922.

II etap
Konkurs form literackich, plastycznych multimedialnych, obejmujący takie typy wypowiedzi, jak:

- literackie (pisemne), np. esej, wywiad lub rozmowa z potomkami dzieci syberyjskich, raport z badań, komiks,
- plastyczne, np. obraz, rysunek, fotografia, foto story, plakat, inna dowolna forma,
- multimedialne, np. film, klip, aplikacja na smartfon.

Nagrody zostaną ufundowane przez organizatorów oraz sponsorów konkursu. Wręczenie nagród oraz dyplomów uczestnictwa laureatom i uczestnikom konkursu odbędzie się w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w maju 2020 roku podczas uroczystej gali. O dokładnej dacie i godzinie laureaci konkursu oraz nauczyciele zostaną poinformowani w odrębnych zaproszeniach.

Zgłoszenia szkół biorących udział w konkursie będą przyjmowane do końca lutego 2020.

Strona konkursu