„Pomieścia” konkurs fantastyczny

Opublikowano 2018-06-25

Opis

Informacja nadesłana

Konkurs polega na stworzeniu opowieści, której motywem przewodnim będzie zniszczenie (całkowite lub częściowe) polskiego miasta lub miejsca znajdującego się w Polsce. Limit: 60 tysięcy znaków ze spacjami.

Nagrodą będzie opublikowanie do pięciu najwyżej ocenionych tekstów w przygotowywanej antologii przez twórców projektu Fantazmaty.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-10-31