„Polska jest piękna / Poland is beautiful” konkurs fotograficzny

Opublikowano 2018-08-22

Opis

INFORMACJA NADESŁANA

Organizatorzy
„Przeciw Nicości” Stowarzyszenie Fotograficzne im. Mieczysława Wielomskiego.
Patronat artystyczny – Fotoklub RP.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Celem konkursu jest popularyzowanie piękna Polski w fotografii artystycznej.

Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach:
1. „Polska jest piękna” – konkurs otwarty dla wszystkich, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów.
2. „Poland is beautiful” – kategoria dla cudzoziemców (bez względu na miejsce zamieszkania; Polska lub inny kraj).

Każdy autor może przesłać na konkurs wyłącznie pocztą elektroniczną maksymalnie 6 prac. Można nadesłać cykl 3 lub 5 zdjęć - będzie liczony jako jedna praca. Nadsyłanie prac mailowo do 29.09.2018.

Opłata w konkursie wynosi 30 zł. Wpisowe obejmuje druk zakwalifikowanych fotografii oraz katalog w wersji cyfrowej dla każdego autora biorącego udział w wystawie. Laureaci nagród głównych otrzymają 50 stronicowy album z wydrukowanymi nagrodzonymi pracami.

Nagrody
Nagrody rzeczowe o łącznej wartości 9.000 zł oraz medale Fotoklubu RP.

Regulamin
Szczegóły regulaminu: http://przeciwnicosci.pl/wp-content/uploads/2018/08/Regulamin-Konkursu-Fotoografii-Ojczystej-2018.pdf 

Entry rules: http://przeciwnicosci.pl/wp-content/uploads/2018/08/Reg-Entry-rules-for-the-photo-competition.pdf   Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-09-29
Strona konkursu przeciwnicosci.pl/