Pedeutologiczna Wiosna Poezji

Opublikowano 2019-04-04

Opis

Informacja nadesłana

Zapraszamy do udziału w konkursie pod tytułem: Pedeutologiczna Wiosna Poezji.

Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do studentów, nauczycieli akademickich i nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach. Utwory studentów i nauczycieli będą oceniane oddzielnie.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie trzech wierszy opatrzonych godłem (symbolem identyfikującym uczestnika) w terminie do 10.05.2019 na adres mailowy: bszurowska@aps.edu.pl

Nagrody w konkursie są następujące:
I miejsce – Złota konwalia;
II miejsce – Srebrna konwalia;
III miejsce – Biała konwalia.

Nagrody będą przyznane oddzielnie nauczycielom i studentom biorącym udział w konkursie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO WSPÓLNEGO TWORZENIA ŚWIATA POEZJI.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-05-10