„Opowiedz mi o Polsce” konkurs literacki

Opublikowano 2018-08-22

Opis

Informacja nadesłana

Zadanie konkursowe polega na napisaniu opowiadania, eseju lub reportażu historycznego. Utwory literackie powinny dotyczyć jednego z poniższych tematów:

• śladów polskości znajdujących się w waszej najbliższej okolicy, mieście lub regionie;
• ważnego w dziejach Polski wydarzenia, które związane jest z walką o wolność lub z odzyskaniem niepodległości;
• prezentacją istotnej w dziejach Polski postaci historycznej lub kogoś nieznanego szerszym odbiorcom, kogo postawa, działalność lub twórczość przyczyniły się do kształtowania albo podtrzymania polskości na Wschodzie.

Najlepszą pracę nagrodzimy tabletem multimedialnym, zestawem polskich filmów na DVD i pakietem książek składającym się ze współczesnej prozy, reportaży i pozycji historycznych. Zdobywca drugiego miejsca otrzyma komplet filmów i książek. Trzecia z nagroda to zestaw książek. Laureatów trzech pierwszych miejsc czeka też weekendowy wyjazd do Warszawy połączony ze zwiedzaniem miejsc ważnych dla polskiej kultury i historii (m.in. wycieczka śladami warszawskich literatów) połączony ze szkoleniem dotyczącym tworzenia struktury utworu literackiego.

Na prace czekamy do 8 października 2018 roku. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 22 października.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-10-08