Ogólnopolskiego konkursu na reportaż „Łódzkie – znane i nieznane”

Opublikowano 2019-02-10

Opis

Informacja nadesłana

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie na reportaż „Łódzkie – znane i nieznane", który został ogłoszony z okazji obchodów 100-lecia Województwa Łódzkiego.
W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu Polski oraz osoby dorosłe mieszkające w Polsce lub poza granicami kraju.

Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie reportażu dotyczącego województwa łódzkiego.

Autor reportażu może opisać miejsca, w których był i/lub wydarzenia, w których brał udział lub które zna z relacji ustnych lub dokumentów. Objętość pracy nie może przekraczać 6 stron formatu A4.

Celem konkursu jest:
- promocja bogactwa świata przyrody, architektury, kultury, tradycji województwa łódzkiego,
- przypomnienie wybitnych, a niekiedy zapomnianych postaci działających i tworzących na terenie Łódzkiego, poszczególnych powiatów i gmin,
- przypomnienie ważnych i przełomowych wydarzeń mających miejsce na terenie województwa łódzkiego,
- stworzenie okazji do przekazania swoich spostrzeżeń i refleksji związanych ze 100-leciem Województwa Łódzkiego, zachęcenie do rozwijania pasji literackich.

Reportaże można nadsyłać do 30 września 2019 r.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Regulamin i formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie https://www.wbp.lodz.pl/lodzkie-znane-nieznane.html Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-09-30