Ogólnopolski konkurs „Zabawka Edukacyjna”

Opublikowano 2017-11-07

Opis

Informacja nadesłana

Publiczne Gimnazjum nr 38 w Łodzi wraz z Planetarium Pomorska w Łodzi i Politechniką Łódzką organizują ogólnopolski konkurs „Zabawka Edukacyjna”, który odbywa się pod patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Uczestnikami konkursu są grupy trzyosobowe, składające się z uczniów szkół podstawowych klas IV-VI, zgłoszone przez nauczyciela bloku matematyczno-przyrodniczego uczącego w danej szkole. Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie uczestnicy wykonują - najlepiej w ramach zajęć przyrody lub matematyki - zabawkę edukacyjną, czyli obiekt, konstrukcję ruchomą albo interaktywną, która wykorzystuje w swoim działaniu prawa fizyczne, chemiczne lub matematyczne.

Konkurs przyczynia się do poszerzania wiedzy uczniów o przedmiotach przyrodniczych, do zmniejszania poziomu "strachu" ucznia przed nowymi przedmiotami tj. fizyką i chemią. Dzięki potrzebie wykonania pracy w grupach oraz prezentacji publicznej uczestnicy konkursu rozwijają cechy osobowe i kompetencje, niezbędne w życiu społecznym. Nawiązują nowe kontakty z osobami o podobnych zainteresowaniach.

Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji konkursu. Ostateczny termin nadsyłania filmu pokazującego działającą zabawkę, opisu zabawki i zeskanowanej karty zgłoszenia upływa 15 grudnia 2017 r.

Nagrodą główną w konkursie jest wycieczka ufundowana przez biuro podróży GALAKTYKAtravel. Wszyscy finaliści otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez firmy: Alexander, HELIOS, ReAktywacja, oraz Fundację Mózg Malina. Opiekunowie finalistów otrzymują dyplomy uznania. Najbardziej aktywne szkoły otrzymają mikroskop i pomoce dydaktyczne ufundowane przez firmy: Nowa Szkoła i Alexander.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-12-15