Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Ojca Ludwika Wrodarczyka OMI

Opublikowano 2020-04-11

Opis

Informacja nadesłana

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 9 do 19 lat.

Każda osoba biorąca udział w konkursie może nadesłać od jednego do trzech wierszy własnego autorstwa, które nie były nigdzie publikowane (zarówno w prasie, jak i w Internecie) ani nagradzane.

Ideą konkursu jest rozwijanie wrażliwości artystycznej u dzieci i młodzieży oraz pielęgnowanie pamięci o Słudze Bożym o. Ludwiku Wrodarczyku OMI poprzez czerpanie inspiracji z jego szlachetnej postawy, miłości do bliźniego, a także głębokiego zawierzenia Bogu i Maryi Niepokalanej. Tematyka wierszy powinna w dowolny sposób nawiązywać do wartości krzewionych przez o. Ludwika Wrodarczyka OMI.

Organizator przyzna nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Utwory należy przesłać do 25 października 2020 r.

Strona konkursu