Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Anioł XXI wieku"

Opublikowano 2021-11-29

Opis

INFORMACJA NADESŁANA

XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „ANIOŁ XXI WIEKU” – regulamin konkursu

XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
„ANIOŁ XXI WIEKU”
ORGANIZATORZY:
OŚRODEK KULTURY W BĘDZINIE
URZĄD MIEJSKI W BĘDZINIE
PATRONAT HONOROWY:
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

Temat:
Kim są Anioły? Poznaj Anioły – Posłanników Boga. Kim są Anioły, o których tak dużo i często słyszymy? Czy są to duchowe istoty takie jakie widzimy na obrazach czy w książkach? A może Anioły są tylko pewną formą energii, która manifestuje się dla nas w ten sposób? Czy masz swojego Anioła Stróża? Jak sobie wyobrażasz Anioła XXI wieku? Jaką rolę pełni Anioł?

Cele konkursu:
– próba zachęcenia dzieci i młodzieży do osobistego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia i refleksji nad symboliką tych świąt,
– zachęcenie do zapoznania się z tematem poprzez bajki, baśnie, malarstwo, filmy i inne formy sztuki,
– popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej,
– pobudzenie wyobraźni młodych ludzi,
– podtrzymanie i pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia.

Konkurs: jest kierowany do uczestników zajęć placówek wychowania pozaszkolnego, kulturalnych oraz do uczniów wszystkich typów szkół i przedszkoli.
Obejmuje następujące grupy wiekowe:
I grupa – przedszkolaki
II grupa – od 7 do 9 lat
III grupa – od 10 do 12 lat
IV grupa – powyżej 13
V grupa – szkoły specjalne

Każdy uczestnik może nadesłać scan lub zdjęcie jednej pracy na adres mailowy konkursy@ok.bedzin.pl wraz z załącznikami (wypełniona czytelnie karta zgłoszenia oraz oświadczenia).

Technika:
– dowolna technika malarska,
– rzeźba lub płaskorzeźba.

Do nadesłanych prac powinna być dołączona i wypełniona czytelnie karta zgłoszenia oraz oświadczenia. Ich brak skutkuje wykluczeniem zgłoszenia z udziału w konkursie.

Informacje:
Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.00
tel. (32) 775 82 00 wew.16
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 31 stycznia 2022 r.

Nagrody:
Komisja oceni prace w każdej grupie wiekowej, przyzna nagrody oraz wyróżnienia. Prace nagrodzone i wyróżnione będą opublikowane na stronie Ośrodka Kultury w Będzinie, Urzędu Miejskiego w Będzinie oraz miesięczniku Aktualności Będzińskie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego publikowania i wykorzystywania zgłoszonych prac konkursowych w celach promocyjnych. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu.

Strona konkursu