Ogólnopolski Konkurs Literacko-Historyczny „Dokończ historię…”

Opublikowano 2021-10-27

Opis

INFORMACJA NADESŁANA

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do dopisania nowego zakończenia, stworzenia nowej historii waszych ulubionych postaci ze szkolnych lektur. Fikcyjnych lub historycznych.

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich – liceów, techników i szkół branżowych.

2. Uczestnik konkursu przesyła, do 1 marca 2022, na adres SOSW nr 2, jedną pracę konkursową – nie może przekroczyć trzech stron wydruku komputerowego na papierze formatu A4, czcionka 12, interlinia 1,5, w trzech egzemplarzach.

3. Praca powinna być podpisana HASŁEM/PSEUDONIMEM na każdej stronie.

4. Do pracy należy dołączyć, w zaklejonej kopercie, formularz zgłoszeniowy (załącznik 2), koperta musi być opisana HASŁEM/PSEUDONIMEM

5. Wyniki konkursu 14 kwietnia 2022

6. Laureat pierwszego miejsca otrzyma książkę z autografem pani Iwony Kienzler. Jury może przyznać wyróżnienia (wyróżnienia drukiem na blogu internetowym szkoły Gdyńska Kapsuła Czasu). Wszyscy laureaci oraz wyróżnieni otrzymają dyplomy.

7. e-mail konkursu: kolohistorycznesosw2gdynia@gmail.com

Jury: Iwona Kienzler – juror honorowy, Beata Gajewska, Joanna Lewandowicz, Katarzyna Murawska.

Iwona Kienzler – autorka ponad osiemdziesięciu książek, publikacji non-fiction z zakresu historii, jak również leksykonów i słowników. Pisze także reportaże z podróży oraz artykuły dotyczące spraw gospodarczych i historii Polski, a także odwiedzanych przez nią krajów i regionów. Pasjonuje się historią, a zwłaszcza rolą kobiet.

Strona konkursu