Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej „Wyraź to w PIXEL-Ach!”

Opublikowano 2018-09-16

Opis

Informacja nadesłana

Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski.

Temat pracy konkursowej: „Jak Feniks z popiołów… – setna rocznica odzyskania niepodległości”.

Niezłomność i upór Polaków doprowadziły do odzyskania niepodległości w 1918 roku przez Polskę. Za wielkimi wydarzeniami historycznymi stali zwykli ludzie. Zachowanie polskości w rodzinach i szkołach, powstańcze zrywy, emigracja, twórczość literacko-artystyczna przyczyniły się do tego, że Polska powstała po 123 latach zaborów jak Feniks z popiołów.

Uczestnik może przygotować jedną pracę konkursową wykonaną w postaci bitmapy lub grafiki wektorowej. Praca powinna składać się z elementów graficznych samodzielnie wykonanych w programach: GIMP, Inkscape, Corel Draw, Adobe Photoshop i innych typu freeware, shareware lub komercyjnych, jeżeli uczestnik posiada licencje na oprogramowanie.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-10-29