Ogólnopolski Konkurs Graficzny „Mój Bóg, mój Ojciec, mój Abba”

Opublikowano 2017-05-16

Opis

Informacja nadesłana

Organizatorem konkursu jest Katolickie Centrum Ojcostwa DOM OJCA mieszczące się w Częstochowie przy ul. św. Rocha 212.
Konkurs adresowany jest do artystów zajmujących się sztuką zarówno profesjonalnie, jak i amatorsko.
Celem konkursu jest przybliżenie postaci jednej z osób Trójcy Świętej: Boga Ojca, miłującego Taty, Abba (Tatusia) oraz naszej relacji do Stwórcy, poprzez wyraz artystyczny, pozyskanie znaku, projektu graficznego, nawiązującego do tematu ojcostwa Boga Ojca.

Termin końcowy nadsyłania zgłoszeń do konkursu wyznacza się na dzień 15 lipca 2017 r.

Przedmiotem konkursu mają być projekty wykonane techniką grafiki komputerowej lub dowolną techniką graficzną, dające się powielić, zapisane na nośniku CD w formacie PDF lub JPG w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, oraz wydrukowane na twardym podłożu (sztywne podłoże grubości do 2 mm) w celu ich prezentacji i oglądania z daleka i przesłane do Organizatora w formacie minimum A4. Każda praca powinna być opatrzona godłem(dowolny wymyślony znak, symbol). Do pracy powinna być dołączona koperta opatrzona tym samym godłem, a w niej umieszczona specyfikacja (imię, nazwisko lub pseudonim autora, adres, nr telefonu).

Prace powinny nawiązywać do tematu relacji człowieka ze Stwórcą – Bogiem Ojcem. Prace mogą, lecz nie muszą zawierać hasło tematu konkursu „Mój Bóg, mój Ojciec, mój Abba". Powinny być czytelne, łatwe do zapamiętania i skalowalne.

W konkursie laureatom zostaną przyznane następujące nagrody pieniężne i rzeczowe:
I miejsce – 2000 PLN
II miejsce – 1200 PLN
III miejsce – 800 PLN
2 wyróżnienia – nagrody rzeczowe o wartości do 200 złTermin przyjmowania zgłoszeń 2017-07-15