Ogólnopolski konkurs fotograficzny „Śladami Jana Pawła II”

Opublikowano 2017-01-03

Opis

Informacja nadesłana

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Śladami Jana Pawła II”, organizowanym w ramach XX – lecia obchodów nadania Wojewódzkiemu Szpitalowi Podkarpackiemu w Krośnie imienia Jana Pawła II. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób bez względu na wiek, dla których fotografia jest formą artystycznego wyrazu. Patronat nad wydarzeniem objęło Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie.

Oczekujemy na prace inspirowane nauczaniem Jana Pawła II, tym co fascynuje w Jego słowach oraz w Jego życiu. Jury weźmie pod uwagę kreatywne podejście do tematu, poszukiwanie form artystycznej wypowiedzi dla słów Jana Pawła II.

Każdy uczestnik konkursu może przesłać na adres do 5 zdjęć na adres krośnieńskiego Szpitala (ul. Korczyńska 57). Na konkurs można również złożyć zestaw zdjęć składający się maksymalnie z 4 fotografii. Każdy zestaw będzie traktowany jako pojedyncza praca. Zdjęcia należy dostarczyć w formie papierowej (tradycyjnej) i elektronicznej. Fotografie papierowe powinny mieć minimalny format 30x40 cm. Zdjęcia elektroniczne w formacie jpg należy dostarczyć w rozdzielczości 300 dpi do formatu 30x40 cm. Wersja elektroniczna konkursowych zdjęć powinna być zgrana na płytę CD i dołączona do fotografii konkursowych. Dopuszczalna jest komputerowa modyfikacja zdjęć, w tym fotomontaże. Zdjęcia powinny być opatrzone godłem autora oraz tytułem. Godło oraz tytuł powinny znajdować się na odwrocie każdej fotografii. W osobnej, zamkniętej kopercie należy umieścić wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Rozpoczęcie konkursu 2 stycznia 2017 roku, zaś podsumowanie oraz wernisaż odbędzie się podczas uroczystości jubileuszowych w dniu 18 maja 2017 roku. Zapraszamy na stronę konkursu www.krosno.med.pl i zapoznanie się z regulaminem.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-03-31