Nagroda im. Franciszka Bujaka

Opublikowano 2018-01-22

Opis

Informacja nadesłana

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej ogłasza konkurs o Nagrodę im. Franciszka Bujaka za najlepszą książkę z zakresu historii gospodarczej i społecznej opublikowaną w latach 2016-2017. Zgodnie z regulaminem, zgłoszenia należy dostarczyć na adres skrytki pocztowej PTHG do 28 lutego 2018 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2018 roku.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne w zakładce Nagroda im. Franciszka Bujaka na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej  www.pthg.pl.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-02-28