Muzeum Śląskie oczami dziecka – konkurs na plakat

Opublikowano 2018-08-30

Opis

Informacja nadesłana

Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Udział w nim wziąć mogą zarówno przedszkola, szkoły, placówki edukacyjno-wychowawcze jak i osoby indywidualne.

Celem konkursu jest dowartościowanie młodego odbiorcy, zachęcenie do współdziałania z Muzeum Śląskim, pokazanie, że również dzieci mają wpływ na program, promocję i wizerunek instytucji.

Przedmiotem konkursu są prace plastyczne w formie plakatu, wykonane w dowolnej technice płaskiej (z wyłączeniem malarstwa na szkle, prac wykonanych z materiałów nietrwałych). Tematyka plakatów ma oscylować wokół tego, jak dzieci postrzegają Muzeum Śląskie, co kojarzy się z tym muzeum, bądź co zapamiętali z wizyty w Muzeum Śląskim.

Zwieńczeniem konkursu będzie wystawa prac na stronie internetowej Muzeum Śląskiego.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-11-16