Międzynarodowy Konkurs Sztuk Wizualnych BATIK 2019

Opublikowano 2019-02-03

Opis

Informacja nadesłana

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie zaprasza do udziału w MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE SZTUK WIZUALNYCH Batik 2019 , I edycji konkursu malarskiego w technice batiku „WYOBRAŹNIA MALOWANA BATIKIEM”, adresowanego do dzieci wieku od 10 lat oraz młodzieży, dorosłych i seniorów.

• Cele konkursu

Promowanie batiku jako unikatowej techniki malarskiej wpisanej na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.
Propagowanie polskiego dziedzictwa kulturowego.
Rozbudzanie wyobraźni, kreatywności, wrażliwości plastycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Inspirowanie do twórczych działań w dziadzinie sztuk wizualnych.
Konfrontacja dokonań twórczych uczestników konkursu na płaszczyźnie międzynarodowej.

• Założenia i warunki konkursu

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, młodzież w wieku od 10 lat oraz dorośli twórcy nieprofesjonalni w wieku od 25 lat.
Prace oceniane będą w pięciu kategoriach wiekowych: 10–12 lat, 13–15 lat, 16–19 lat, 20–24 lata oraz twórcy nieprofesjonalni powyżej 25 roku życia.
Temat prac dowolny.
Prace muszą być wykonane techniką batiku na płótnie. Forma i format pracy dowolny.
Prace należy czytelnie opisać pismem drukowanym według wzoru na karcie zgłoszenia w dwóch kopiach. Jedną należy trwale przymocować na odwrocie, drugą prosimy dołączyć w kopercie do przesyłki z pracami.
Przyjmujemy zgłoszenia indywidualne.
Prace grupowe nie będą oceniane.
Nadesłane prace nie mogą brać udziału w innych konkursach czy przeglądach organizowanych przed terminem niniejszego konkursu.
Prosimy nie oprawiać, nie zginać ani nie rolować prac.
Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.

• Nagrody

Laureaci wszystkich kategorii wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe.

 

Z chwilą doręczenia pracy konkursowej, Organizator uzyskuje licencję niewyłączną, upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
- wykorzystania na stronie internetowej Organizatora,
- wystawienia pracy w ramach wystawy pokonkursowej,
- umieszczenia reprodukcji pracy konkursowej w publikacjach, na plakatach, dyplomach i zaproszeniach promujących konkurs.
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

Prace należy dostarczyć do dnia 7 maja 2019 na adres:
Pracownie Kultury Tatary, ul. Hutnicza 28A, 20-218 Lublin
Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na www.ddkbronowice.pl w zakładce: konkursy/wynikiTermin przyjmowania zgłoszeń 2019-05-07