Międzynarodowy Konkurs na Znak Graficzny Cyklu Imprez NS 2021/2022 ”RELACJE”

Opublikowano 2021-10-11

Opis

INFORMACJA NADESŁANA

Organizator
Międzynarodowy Nieprzetarty Szlak

Uczestnicy
W konkursie mogą brać udział prace artystów z niepełnosprawnościami.

Opis
Konkurs na Znak Graficzny, rozpisany wśród osób z niepełnosprawnościami jest pierwszym wydarzeniem w całorocznym Cyklu Imprez MNS. Cykl obejmuje: Konkurs na Znak Graficzny, Spotkania z Piosenką, Konkurs Plastyczny, Spotkania Artystów Nieprzetartego Szlaku oraz Konkurs Fotograficzny „Teatr w Obiektywie”.
Imprezy NS, między innymi ze względu na swój poziom artystyczny i organizacyjny, wpływają na postrzeganie osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie. Każdorazowo imprezy są związane z określonym tematem.
Międzynarodowy Nieprzetarty Szlak to całoroczny cykl działań artystycznych – plastycznych, muzycznych i teatralnych, których bohaterami są osoby z niepełnosprawnościami, a realizowany jest od 1989 roku.

Każdy uczestnik może zgłosić do trzech prac.
Znak ma nawiązywać do tematu Cyklu „Relacje”
Znak ma być wykonany kolorem czarnym (tuszem, flamastrem…) na białym sztywnym kole (brystol) o średnicy 15 centymetrów, bez jakichkolwiek napisów.
Praca musi być indywidualna, oryginalna (nie przerysowywana).
Wszystkie prace muszą mieć na awersie imię, nazwisko i wiek autora oraz imię i nazwisko opiekuna plastycznego.

Nagrody
Najlepsza praca zostanie przyjęta jako oficjalny Znak Graficzny Międzynarodowego Cyklu Imprez Nieprzetartego Szlaku 2021/2022, a dla jej autora organizatorzy przewidują nagrody.
Wręczenie głównej nagrody za Znak Graficzny MNS ’2021/2022 odbędzie się podczas Wielkiego Finału Międzynarodowego Przeglądu Teatralnego SANS w Lublinie w kwietniu 2022 roku.
Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie podczas Spotkań z Piosenką i Spotkań Artystów Nieprzetartego Szlaku

Termin
Prace należy dostarczyć do 31 października 2021 r. na adres:
Centrum Nieprzetartego Szlaku, Nowy Świat 34c, 20-418 Lublin,
z dopiskiem ZNAK GRAFICZNY.

Strona konkursu
http://nieprzetartyszlak.eu/oglaszamy-miedzynarodowy-konkurs-na-znak-graficzny-cyklu-imprez-nieprzetartego-szlaku-2021-2022-temat-relacje/