Medbiz Innovations Program

Opublikowano 2021-01-20

Opis

INFORMACJA NADESŁANA

Kim jesteśmy?

MedBiz Innovations Program to unikalny w tej części Europy program mentoringowy tworzony przez studentów dla studentów. Łączymy młodych innowatorów z uczelni medycznych, technicznych i ekonomicznych z całej Polski, dając im możliwość wdrożenia swoich rewolucyjnych pomysłów w życie, przy wsparciu czołowych przedstawicieli sektora MedTech.

Pragniemy podkreślić, że wspieranie uczestników naszego Programu nie kończy się wraz z zakończeniem danej edycji. Poprzez stworzoną przez MedBiz Platformę odbywać się będzie całoroczna współpraca między studentami, kołami naukowymi a biznesem na poziomie krajowym i międzynarodowym. Pozwoli ona na łączenie ze sobą uczestników z różnych stron świata, którzy współpracując, będą tworzyli rozwiązania zmieniające świat technologii medycznych.


Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe jest dwuetapowe.
W I etapie drużyny będą miały za zadanie przygotowanie teaser, w którym opiszą innowacyjny pomysł, bazujący na wiedzy z zakresu biznesu, medycyny oraz nowych technologii.
W II etapie najlepsze drużyny pod okiem mentora opracują model biznesowy dla swojego produktu, a także sposób wykreowania wartości dla inwestorów oraz przedstawią plan rozwoju produktu.
Zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie oceny biznesplanów przez grono najbardziej doświadczonych ekspertów w Polsce z zakresu MedTech.

Na Wasze zgłoszenia czekamy od 20.03.2021 do 4.04.2021.
Zakończenie programu: 30.06.2021r.


Nagroda
Dla zwycięzcy Programu przewidziana jest nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł.

Co więcej, każdy uczestnik podczas Programu ma okazję uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach, podczas których ma szansę rozwinąć swoje umiejętności miękkie, dowiedzieć się na co zwracać uwagę przy kreowaniu innowacji, a także poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ochrony prawnej pomysłów, czy też sposobów pozyskiwania inwestorów.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.medbizinnovations.pl.