"Kujawsko-pomorskie – przyroda i architektura" konkurs fotograficzny

Opublikowano 2020-03-12

Opis

Informacja nadesłana

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego pn. „Kujawsko-pomorskie – przyroda i architektura".

Prace fotograficzne (nie więcej niż 15 prac) można przesyłać za pośrednictwem strony internetowej konkursu: http://konkursfoto.bydgoszcz.uw.gov.pl/ do dnia 6 maja 2020 r.

Spośród zgłoszonych fotografii zostanie wyłonionych do 220 prac, które w sposób najciekawszy przedstawiać będą piękno przyrody i architektury regionu Kujaw i Pomorza. Mile widziane są również prace o tematyce łączącej oba wątki, pokazujące elementy architektury na tle otaczającej przyrody lub pokazujące wpływ przyrody na krajobraz architektoniczny.

Zwieńczeniem konkursu będzie przyznanie nagród rzeczowych oraz umieszczenie zwycięskich fotografii i nazwisk laureatów w publikacjach Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – albumie i kalendarzu.

Szczegóły i warunki uczestnictwa określa regulamin dostępny na stronie internetowej konkursu: http://konkursfoto.bydgoszcz.uw.gov.pl/?p=109 lub na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakładce „Konkursy Wojewody": https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/konkursy-wojewody.

Nagrody
• Grand Prix konkursu w kategorii „Przyroda” – nagroda rzeczowa o wartości 2.000 zł
• Grand Prix konkursu w kategorii „Architektura” – nagroda rzeczowa o wartości 2.000 zł
• I miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 1.800 zł
• II miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 1.500 zł
• III miejsce – nagrodę rzeczową o wartości 1.200 zł
• wyróżnienia – 5 nagród rzeczowych, każda o wartości 500 zł