Krajobraz Polski „Cztery Pory Roku – ZIMA”

Opublikowano 2018-02-12

Opis

Informacja nadesłana

Ogólnopolski konkurs fotograficzny, organizowany przez Zielonogórskie Towarzystwo Fotograficzne.

Na konkurs należy przesłać maksymalnie 2 zdjęć. Temat: Krajobraz Polski „Cztery Pory Roku – ZIMA”.

Termin nadsyłania zdjęć: 28.02.2018 r.

Nagrody
I miejsce – nagroda książkowa o tematyce związanej z fotografią krajobrazową
II i III miejsce – dyplomy

Nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na wystawie fotograficznej w Zielonej Górze. Szczegóły w regulaminie www.ztf.zgora.pl (zakładka: OTWARTY KONKURS FOTOGRAFICZNY ZTF).Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-02-28