Konkurs z okazji 5 urodzin „Baby z gór”

Opublikowano 2022-11-16

Opis

INFORMACJA NADESŁANA

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie literackim pt. „Kim/Czym jest dla Ciebie Baba z gór?”.

Zadanie konkursowe można zrealizować pisząc pięciowiersz lub krótką prozę (200 znaków ze spacjami).

Konkurs podzielony jest na kategorie wiekowe: klasy 4 – 6 SP, klasy 7 – 8 SP, szkoła średnia, dorośli.

Nagrodami dla laureatów są widoczne na zdjęciu praktyczne przedmioty.Pracę konkursową należy przesłać mailem na adres: zuza@babazgor.pl

Konkurs trwa do 24 grudnia 2022 r. Ogłoszenie wyników odbędzie się 27 stycznia 2023. w Karczmie nad Popradem w Żegiestowie-Zdroju.

Szczegóły na stronie www.babazgor.pl