Konkurs recytatorski w Instytucie Konfucjusza w Krakowie

Opublikowano 2018-01-12

Opis

Informacja nadesłana

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania uczniów kulturą i poezją chińską, kształtowanie umiejętności twórczych i zdolności recytatorskich, a także wrażliwości i wyobraźni.

Zadaniem uczestnika jest przygotowanie występu w języku polskim, w trakcie którego zaprezentuje wybrany wiersz dotyczący Chin lub motywu związanego z kulturą chińską. Każdy uczestnik może zaprezentować jeden wiersz związany tematycznie z Chinami lub będący polskim przekładem chińskiego wiersza.

Przy ocenie występów, komisja konkursowa będzie kierowała się następującymi kryteriami:
- wybór utworu w kontekście tematyki konkursu,
- opanowanie pamięciowe utworu,
- artykulacja, akcent, intonacja, modulacja, tempo, przestankowanie,
- wyraz artystyczny (postawa recytatora, uzasadniony: gest sceniczny, element ruchu, strój, rekwizyt).

Uczestnicy będą podzieleni na trzy kategorie wiekowe: klasy 1-2, 3-5 i 6-7. W każdej kategorii wiekowej przewidziane są nagrody dla trzech pierwszych miejsc. Zwycięzcy otrzymają nagrody w postaci gadżetów i zabawek. Wręczenie nagród nastąpi po ogłoszeniu wyników 26.01. 2018 w siedzibie Instytutu Konfucjusza.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego, który będzie dostępny od 5 do 23 stycznia na stronie internetowej Instytutu Konfucjusza.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-01-23