Konkurs poetycko-plastyczny Wiersz+Obraz

Opublikowano 2017-02-21

Opis

Informacja nadesłana

Pierwsze gniazdo Towarzystwa zostało założone 7 lutego 1867 r. we Lwowie. Z czasem „Sokół” stał się patriotyczną organizacją masową, stawiająca na zrównoważony rozwój ciała i ducha. Członkami Towarzystwa byli m.in. wybitni pisarze i poeci, jak Adam Asnyk, Maria Konopnicka, Jan Kasprowicz, Henryk Sienkiewicz czy Karol Wojtyła. Przedmiotem Konkursu jest plastyczna interpretacja wybranych wierszy A. Asnyka, M. Konopnickiej, J. Kasprowicza i K. Wojtyły.

Regulamin dostępny na stronie: http://bit.ly/2litefvTermin przyjmowania zgłoszeń 2017-08-31
Strona konkursu bit.ly/2litefv