Konkurs poetycki „O złotą gałązkę jabłoni"

Opublikowano 2021-05-17

Opis

INFORMACJA NADESŁANA

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie pocztą tradycyjną lub mailową zestawu trzech wierszy o tematyce związanej z szeroko rozumianym regionem Beskidu Wyspowego i Pogórza Rożnowskiego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sadowniczy charakter regionu.

Zestawy konkursowe należy przesłać na adres Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna: 33-314 Łososina Dolna 400 z dopiskiem: KONKURS POETYCKI „O złotą gałązkę jabłoni" lub w formacie PDF. na adres e-mail:ckip@lososina.pl do 31 sierpnia 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Organizator przewiduje nagrody finansowe i rzeczowe oraz nagrodę specjalną za utwory związane z Gminą Łososina Dolną i ziemią łososińską, o łącznej wartości 4000 PLN, jak również wręczona zostanie złota statuetka wykonana przez miejscowego artystę rzeźbiarza Pana Mariana Pajora.

Strona konkursu