Konkurs o Złote Indeksy AEH

Opublikowano 2021-06-09

Opis

INFORMACJA NADESŁANA

Zadaniem konkursowym jest napisanie eseju na temat: „Pandemia – szanse i wyzwania”. Temat może być interpretowany przez autorów prac w sposób dowolny. Praca powinna być nie krótsza niż 3000 słów i nie dłuższa niż 8000 słów.

Nagrodami jest 20 indeksów na studia na dowolne, wybrane przez laureatów kierunki. Wraz z indeksem laureaci otrzymają roczne stypendium o równowartości czesnego, a także atrakcyjne rabaty na kolejne lata studiów!

Na prace konkursowe czekamy do 30 czerwca 2021 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 30 lipca.

Strona konkursu