Konkurs na pracę magisterską

Opublikowano 2018-08-12

Opis

Informacja nadesłana

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” z radością informuje o konkursie akademickim im. bp. Jana Chrapka na najlepszą pracę magisterską, inspirowaną nauczaniem Jana Pawła II, o roli mediów w promowaniu godności człowieka.

Druga edycja konkursu zaplanowana jest na rok akademicki 2018/2019. Wręczenie nagród laureatom nastąpi w październiku 2019 roku podczas Gali TOTUS na Zamku Królewskim w Warszawie.

Głównym celem konkursu jest zachęcanie studiującej młodzieży do zainteresowania się opiniami Jana Pawła II na temat znaczenia mediów w promowaniu godności człowieka. Ważne, aby pamięć o Ojcu Świętym była w ludzkich sercach wciąż żywa, a jego intelektualne dziedzictwo doceniane i wciąż na nowo odkrywane również na polskich uczelniach. Celem konkursu jest również pielęgnowanie pamięci o osobie bpa Jana Chrapka, który uczył studentów dziennikarstwa konieczności łączenia profesjonalnego warsztatu z zasadami etyki zawodowej.

Do udziału zaproszeni są wszyscy autorzy prac magisterskich bronionych w latach 2017-2019. Więcej informacji: www.dzielo.pl

Data konkursu: 30.06.2018-31.03.2019

Nagrody:
I miejsce – 3.000 zł
II miejsce – 2.000 zł
III miejsce – 1.500 złTermin przyjmowania zgłoszeń 2018-08-12