Konkurs literacki „Wspomnienie 2017”

Opublikowano 2017-11-07

Opis

Informacja nadesłana

Konkurs skierowany jest do osób w wieku 60+. Czekamy na prace osób, które chcą podzielić się swoimi doświadczeniami życiowymi, zachowanymi w pamięci wydarzeniami lub chcą opisać niesamowity epizod z własnego życia. Każde takie wspomnienie zasługuje na utrwalenie. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Termin nadsyłania prac do 1 grudnia 2017 r.

REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury Górna, ul. Siedlecka 1, 93-138 Łódź.

2. W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 60 rok życia.

3. Termin nadsyłania prac upływa 1 grudnia 2017 roku.

4. Teksty nie mogą być wcześniej publikowane.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji, w formie elektronicznej, nagrodzonych prac.

6. Maksymalna objętość tekstu to 7 stron maszynopisu (około 12 500 znaków).

7. Prace powyżej 7 stron nie będą oceniane.

8. Jury konkursu zostanie powołane przez Dyrektora Ośrodka Kultury Górna.

9. Jury oceniając pracę, będzie brało pod uwagę treść i formę.

10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 15 grudnia 2017 roku.

11. Prac nie podpisujemy nazwiskiem tylko pseudonimem.

12. W przypadku prac dostarczanych osobiście lub za pośrednictwem poczty, na osobnej kartce (załączonej w kopercie) należy wpisać: pseudonim, imię i nazwisko, adres, wiek i dane kontaktowe (telefon, adres e-mail).

13. Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać na adres korespondencyjny:

Ośrodek Kultury Górna, 93-138 Łódź, ul. Siedlecka 1.

Na kopercie należy dopisać: WSPOMNIENIE.

14. Prace można przesyłać na adres mailowy: m.wartalski@gorna.pl, wpisując w temacie: WSPOMNIENIE,

w treści maila: pseudonim, imię i nazwisko, adres, wiek i numer telefonu,

dodając załącznik czyli pracę konkursową.

Prosimy w nazwie pliku podać: tytuł pracy i pseudonim autora.

15. Nagrodzonych i wyróżnionych zaprosimy na okolicznościową Galę Finałową.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

17. Nadesłanie pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

18. Podczas Gali Finałowej odbędzie się Turniej Jednego Wiersza o Puchar Wina.

ZASADY UDZIAŁU:

- uczestnik może zgłosić do konkursu jeden wiersz, który dostarcza jury w wersji papierowej (maksymalnie 3 strony druku, czcionka 12 pkt.) oraz prezentuje przed publicznością;

- uczestnik prezentuje wiersz autorski, niepublikowany i wcześniej nie nagrodzony w innym konkursie;

- utwory ocenia jury (powołane przez organizatorów);

- oceniane będą walory poetyckie a nie prezentacja wiersza;

- jury przyzna nagrody.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-12-01