Konkurs literacki PKPzin

Opublikowano 2021-03-31

Opis

INFORMACJA NADESŁANA

Ogłaszamy konkurs literacki.

Konkurs jest przeznaczony dla osób powyżej 16 roku życia.

Aby wziąć w nim udział, autor powinien samodzielnie przesłać zestaw 5 wierszy lub jedną prozę. Tematyka prac jest dowolna.

Konkurs trwa od 29.03.2021 do 28.04.2021 roku.

Prace należy przesyłać na adres pkpzin@pkpzin.pl z dopiskiem "Konkurs Literacki". Godła i inne dane nie są wymagane.

Wybrane prace zostaną opublikowane na łamach PKPZin, a zwycięskie zostaną nagrodzone nagrodami ufundowanymi przez sponsorów, których logo można znaleźć na naszej stronie. Przewidujemy nagrodzenie trzech osób.

Każdy może przesłać dowolną ilość zestawów, z tym, że każdy zestaw należy przesłać w osobnym mailu.

O wynikach poinformujemy laureatów drogą mailową, na adres, z którego zostanie przesłany zestaw - do 30.04.2021 roku.

Zestawy wysłane w innych formatach, nie przez samych autorów lub ze zbyt dużą/małą liczbą prac, nie będą brane pod uwagę. Zapraszamy i życzymy powodzenia!

Sponsorzy:
Atmel
Center print
Grey Matter Studio
PNX
Malumika24.pl
Wydawnictwo Bosz
Wydawnictwo Ingenium
Wydawnictwo Logos
Wydawnictwo Media Rodzina
Polskie Radio

Link do strony z konkursem: http://pkpzin.pl/index.php?strona=_material&mat_id=508&id=2&kat=6