Konkurs literacki „Blask fantastyczny”

Opublikowano 2017-07-13

Opis

Informacja nadesłana

Pilski konwent gier i fantastyki "Pilkon" zaprasza do puszczenia wodzy fantazji! Aby wziąć udział w naszym konkursie literackim, wystarczy napisać opowiadanie w tematyce szeroko pojętej fantastyki. Zgłaszać można zarówno prozę autorską, jak i fan fiction.

Najważniejsze zasady:
- praca nie może przekroczyć 6 stron A4,
- w opowiadaniu musi pojawić się jeleń - maskotka konwentu,
- każdy uczestnik może nadesłać jedno opowiadanie autorskie i/lub jedno opowiadanie fan fiction.
Więcej szczegółów w regulaminie dostępnym na stronie konkursu.

Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie do 18 sierpnia do godz. 29:59 na adres email: konkurs@pilkon.pl

Nagrodzone zostaną trzy miejsca w kategorii prozy autorskiej oraz jedno miejsce w kategorii fan fiction. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe, a ich utwory zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz fanpage'u konwentu "Pilkon".

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniach 9-10 września.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-08-18