Konkurs językowo-plastyczny dla przedszkoli i zerówek

Opublikowano 2018-07-17

Opis

Informacja nadesłana

Konkurs JUMP jest oparty na nagrodzonym European Language Label 2016 projekcie - książce „Poetry and Art for Creativity - Inspirations" (nagroda przyznawana przez Komisję Europejską oraz Ministra Edukacji w Polsce).

Konkurs jest objęty patronatem honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.

OPIS ZADANIA KONKURSOWEGO
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 lata oraz 5-6 lat.
Praca składa się z dwóch części: ilustracji do wiersza „Jump" („Hop, hop") oraz opowiadania.
Ilustracja do wiersza może być wykonana techniką dowolną, w formacie A3.
Do ilustracji powinno być dołączone opowiadanie w formie miniksiążeczki, gdzie dzieci zilustrują nowe słówka, wyrażenia, zwroty z języka angielskiego, wykonanej według własnego pomysłu, zawierające około 200-250 słów.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
Każda placówka, która zgłosi min. 3 grupy otrzyma certyfikat udziału w innowacyjnym konkursie językowo-plastycznym oraz dwujęzyczną książkę „Poezja i Sztuka dla Kreatywności – Inspiracje", nagrodzoną ELL 2016 za innowację w nauczaniu języka angielskiego na skalę europejską.
Nagrodami za I, II i III miejsce są nagrody książkowe, materiały plastyczne. Za pierwsze miejsce przewidziane są nagrody specjalne ufundowane przez Miasto i Gminę Piaseczno.
Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom za uczestnictwo.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-10-15
Strona konkursu rzezucha.com/?p=3045