Konkurs fotograficzny „Podkarpackie ulubione – cztery pory roku”

Opublikowano 2017-09-08

Opis

Informacja nadesłana

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna zaprasza do udziału w jesiennej edycji konkursu fotograficznego „Podkarpackie ulubione – cztery pory roku”. Jego celem jest ukazanie największych atrakcji turystycznych w regionie na przestrzeni cyklu pór roku. Udział wziąć mogą zarówno profesjonaliści, jak i hobbyści (osoby pełnoletnie).

Pierwszym z czterech etapów konkursu jest „Jesień”. Uczestnicy mają za zadanie uwiecznić jedno bądź kilka miejsc szczególnie związanych z turystyką na Podkarpaciu, w jesiennej scenerii. Fotografie z poprzednich, nieodległych lat również brane są pod uwagę. Mogą być to zarówno atrakcje miejskie, zabytki, jak obiekty typowo naturalne – ograniczeniem jest wyłącznie inwencja artysty. Zgłoszenia w tej części zmagań można przesyłać w formie elektronicznej lub pocztą w terminie od 1 września 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

Na zwycięzców czeka kamera GoPro (I miejsce), wycieczki oraz wiele innych.

Co należy zrobić?
1. Sfotografuj jedną z atrakcji województwa podkarpackiego przedstawioną w jesiennej szacie.
2. Prześlij od jednego do czterech zdjęć do Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w terminie do 30 listopada na adres e-mail konkurs@podkarpackie.travel .
3. Czekaj na informację o wynikach konkursu.

Szczegółowe wymogi dotyczące zdjęć:
- format jpg, minimalna rozdzielczość 300 dpi, rozmiar do 10 MB;
- do konkursu może być zgłoszone od jednego do czterech zdjęć od jednego uczestnika konkursu, każde zdjęcie powinno zostać podpisane w następujący sposób: oznaczenie atrakcji turystycznej, którą przedstawia fotografia, miejsce i data wykonania, imię i nazwisko autora, pora roku;
- do zdjęć należy dołączyć własnoręcznie podpisaną Kartę Zgłoszenia z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do przesłanych prac, zawierającą zgodę na ich wykorzystywanie do celów związanych z promocją polskiej turystyki, które należy przesłać pocztą na adres Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 35-068 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 2 lub w przypadku zdjęć przesłanych na adres e-mail skan w/w Karty Zgłoszenia należy dołączyć do wiadomości.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-11-30