Konkurs fotograficzny „Naturalnie różnorodna Aglomeracja Opolska”

Opublikowano 2021-07-15

Opis

INFORMACJA NADESŁANA

W konkursie oceniane będą fotografie, których motywem przewodnim będzie promocja lokalnych zasobów przyrodniczych i różnorodności biologicznej Aglomeracji Opolskiej oraz działania związane z ochroną przyrody.

Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy fotografie wykonane techniką cyfrową, zapisane w formacie JPG,*.JPEG lub *.PNG – do 20 MB każde zdjęcie.

Dopuszczalne są fotografie czarno-białe, w sepii lub kolorowe.

Jury konkursowe przyznaje nagrody:

a) za zajęcie pierwszego miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 1.000 zł,
b) za zajęcie drugiego miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 500 zł,
c) za zajęcie trzeciego miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 300 zł,
d) dwa wyróżnienia – nagroda rzeczowa o wartości 200 zł,
e) nagroda internautów – nagroda rzeczowa o wartości 200 zł. Nagroda internautów przyznana zostanie w głosowaniu na oficjalnym profilu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska na Facebooku pod adresem facebook.com/StowarzyszenieAglomeracjaOpolska.

Termin składania prac konkursowych upływa 15 września 2021 r.

Strona konkursu