Konkurs fotograficzny „Biało-czerwona w obiektywie”

Opublikowano 2019-05-01

Opis

Informacja nadesłana

Zapraszamy do udziału w organizowanym przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej konkursie fotograficznym „Biało-czerwona w obiektywie"! Do udziału można zgłosić prace, których tematyka inspirowana jest polskimi barwami narodowymi.

Konkurs odbędzie się bez podziału na grupy wiekowe i poziom zaawansowania uczestników, ale z podziałem na dwie kategorie: fotografia artystyczna i fotografia reporterska. Każdy uczestnik może nadesłać prace w obu kategoriach.

Na prace czekamy od 30 kwietnia do 10 września 2019 r. Wernisaż Wystawy Pokonkursowej odbędzie się w listopadzie 2019 r.

Zdjęcia w wersji elektronicznej oraz skan wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia przesyłać należy na adres bialoczerwona@ron.mil.pl. Oryginał zgłoszenia należy natomiast wysłać na adres Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej ul. Nieświeska 54/56 03-867 Warszawa.

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny pod adresem: http://wceo.com.pl/sample-sites-2/wydarzenia/2020-konkurs-fotograficzny-bialo-czerwona-w-obiektywie.html

Konkurs „Biało-czerwona w obiektywie” objęty został patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej.