Konkurs artystyczny PKPzin

Opublikowano 2021-03-31

Opis

INFORMACJA NADESŁANA

Ogłaszamy konkurs artystyczny.

Konkurs jest przeznaczony dla osób powyżej 16 roku życia.

Aby wziąć w nim udział, autor powinien samodzielnie przesłać zestaw 5 fotografii, rysunków lub grafik w formacie jpg. Tematyka prac jest dowolna.

Konkurs trwa od 29.03.2021 do 28.04.2021 roku.

Prace należy przesyłać na adres pkpzin@pkpzin.pl z dopiskiem "Konkurs Artystyczny". Godła i inne dane nie są wymagane.

Wybrane prace zostaną opublikowane na łamach PKPZin, a zwycięskie zostaną nagrodzone nagrodami ufundowanymi przez sponsorów, których logo można znaleźć na naszej stronie.

Przewidujemy nagrodzenie trzech osób. Każdy może przesłać dowolną ilość zestawów, z tym, że każdy zestaw należy przesłać w osobnym mailu. O wynikach poinformujemy laureatów drogą mailową, na adres, z którego zostanie przesłany zestaw - do 30.04.2021 roku.

Zestawy wysłane w innych formatach, nie przez samych autorów lub ze zbyt dużą/małą liczbą prac, nie będą brane pod uwagę.

Zapraszamy i życzymy powodzenia!

Sponsorzy:
Kancelaria podatkowa Skłodowscy
The Pinkerettes
Kadok
Latela
Ava Laboratorium
Czacha Games
Galeria Miejska we Wrocławiu
Kamila Hoffmann
Poradnia K

Link do strony z konkursem: http://pkpzin.pl/index.php?strona=_material&mat_id=509&id=2&kat=6