Konkurs akademicki im. Bpa Jana Chrapka na najlepszą pracę magisterską i najlepszą rozprawę doktorską

Opublikowano 2017-12-11

Opis

Informacja nadesłana

Konkurs akademicki im. Bpa Jana Chrapka na najlepszą pracę magisterską i najlepszą rozprawę doktorską – inspirowane nauczaniem Jana Pawła II o roli mediów w promowaniu godności człowieka.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które napisały pracę magisterską lub doktorską i obroniły ją w ciągu ostatnich trzech lat.

Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody pieniężne – 3 tys. zł za pracę magisterską i 10 tys. zł za pracę doktorską.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca 2018 roku.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-03-31