KoLiber dla Kultury

Opublikowano 2018-01-12

Opis

Informacja nadesłana

Weź udział w konkursie literackim organizowanym przez Stowarzyszenie KoLiber. Tematyka szeroko rozumianego patriotyzmu, w kategoriach prozy i poezji.
Proza – od 3 do 5 stron A4.
Poezja – zestaw trzech wierszy.
Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-02-16