Advertisement

Advertisement

Jubileuszowy V Konkurs Literacki „Ojciec Wenanty – czy znasz?”

Opis

11.05.2023

INFORMACJA NADESŁANA

Jubileuszowy V Konkurs Literacki „Ojciec Wenanty – czy znasz?”

Po raz piąty odbędzie się w Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej konkurs literacki „Ojciec Wenanty – czy znasz?”. W tym roku, ze względu na V jubileuszowy konkurs, nagrodą specjalną dla zwycięzcy i osoby towarzyszącej, będzie pielgrzymka do Rzymu. Szczegóły udziału w tym literackim wydarzeniu związanym z życiem Ojca Wenantego Katarzyńca, zamieszczone są w regulaminie konkursu literackiego na stronie wenanty.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz do wzięcia udziału w konkursie.

Cele konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?”:
– uczczenie 102. rocznicy śmierci Ojca Wenantego Katarzyńca oraz 134. rocznicy urodzin;
– zapoznanie jak najszerszego grona osób z postacią franciszkanina Ojca Wenantego Katarzyńca, z jego duchowością, charyzmatem, powołaniem, jego wyborami i determinacją w kroczeniu drogą Chrystusa;
– zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do działań twórczych;
– wydanie antologii pokonkursowej, poświęconej Ojcu Wenantemu Katarzyńcowi;
– stworzenie wydarzenia literackiego.

Praca konkursowa
Warunkiem uczestnictwa w konkursie „Ojciec Wenanty – czy znasz?” jest nadesłanie utworu literackiego, opowiadającego o życiu Ojca Wenantego Katarzyńca (nie powinna to być jednak biografia) lub o wpływie jego osoby na życie autora tekstu. Tekst powinien być napisany w języku polskim, dotąd niepublikowany i nienagradzany w innych konkursach, a także niepublikowany w sieci Internet. Objętość zarówno wiersza/y, jak i prozy nie może przekraczać dwóch stron znormalizowanego tekstu (na stronie A4, czcionka Times New Roman, wielkość 12, interlinia 1.5).

Adresaci konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?”:
Konkurs „Ojciec Wenanty – czy znasz?” przeznaczony jest zarówno dla dzieci i młodzieży do lat 18, jak i dla osób dorosłych.

Nagrody:

• Kategoria „Dorośli”:
I miejsce – 1.000 zł
II miejsce – 500 zł
III miejsce – 300 zł

• Kategoria „Dzieci i młodzież”:
I miejsce – tablet
II miejsce – odtwarzacz audiobook
III miejsce – dysk pamięci 1TB

• Dodatkową nagrodą jest publikacja wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych utworów w antologii pokonkursowej. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają po 3 egzemplarze antologii.

• W tym roku, z racji piątej, jubileuszowej edycji konkursu „OJCIEC WENANTY – CZY ZNASZ?”, Organizatorzy przyznają także NAGRODĘ SPECJALNĄ dla najlepszego utworu ze wszystkich dotychczasowych edycji (od I do V włącznie). Pod uwagę będą brane utwory, które zajęły pierwsze miejsca w obydwóch kategoriach we wszystkich dotychczasowych konkursach.

Termin składania prac: 
Prace należy nadsyłać do dnia 31.07.2023 r. do godziny 24.00. Organizator na spłynięcie ostatnich prac wysłanych pocztą czeka 5 dni roboczych po terminie zakończenia konkursu, a następnie przekazuje materiały do oceny Jurorom. Prace nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą oceniane przez jury konkursu. Organizator ustala galę finałową konkursu na dzień 8 października 2023 r., jeden dzień po 134. urodzinach Ojca Wenantego Katarzyńca, na godz. 14:00, w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej.

Strona konkursu