IX Wojewódzki Konkurs Literacki „Wiersz miesiąca"

Opublikowano 2022-11-08

Opis

INFORMACJA NADESŁANA

Sprawdź siebie w konfrontacji z innymi! Oto wyjątkowa szansa dla uczniów klas VI, VII, VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, aby wyciągnąć wiersze z szuflady i spróbować swoich sił przed profesjonalnym jury, składającym się z młodych twórców, krytyków, wydawców oraz nauczycieli-instruktorów.
Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie? Wystarczy wysłać jeden utwór poetycki na adres konkursy@mdk2.pl do dwudziestego dnia każdego miesiąca, zgodnie z wymogami regulaminu dostępnego na stronie MDK.

Organizator
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu

Uczestnicy
Uczniowie klas VI, VII, VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z województwa wielkopolskiego.

Zasady konkursu w skrócie
Osoba zainteresowana zgłasza do konkursu jeden autorski utwór poetycki. Uczestnik może wysłać utwór spełniający założenia regulaminu w każdym miesiącu trwania konkursu, niezależnie od otrzymanych wyróżnień. Zgłoszone teksty, wcześniej niepublikowane, powinny wpłynąć do organizatora mailowo w okresie od pierwszego do dwudziestego dnia każdego miesiąca, począwszy od 1 listopada 2022 do 20 kwietnia 2023, na adres konkursy@mdk2.pl.

Utwory oceniane są przez jury, w skład którego wchodzą nauczyciele MDK nr 2 oraz zaproszone osoby (nauczyciele, autorzy, krytycy etc.). Jury ocenia teksty w skali punktowej od 1 do 6 punktów. Suma punktów od wszystkich jurorów pozwoli wyłonić zwycięzcę.

Wysłanie utworu na konkurs wiąże się ze zgodą na jego publikację na stronie organizatora oraz w materiałach pokonkursowych w przypadku otrzymania tytułu laureata.

Termin
Prace można przesyłać od pierwszego do dwudziestego dnia każdego miesiąca, począwszy od 1 listopada 2022 do 20 kwietnia 2023 r.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, według możliwości finansowych organizatora.

Strona konkursu
https://www.mdk2.pl/wiersz-miesiaca.html