IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny - PISANKA 2021

Opublikowano 2021-02-18

Opis

INFORMACJA NADESŁANA

IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – PISANKA 2021 organizuje Ogród Jordanowski Nr 2 w Poznaniu. Do współpracy zapraszamy szkoły, placówki pozaszkolne i osoby indywidualne.

Pielęgnując polskie tradycje wielkanocne, zachęcamy do pracy twórczej przy wykonaniu pisanek przez dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat. Praca musi mieć kształt jajka o dowolnej wielkości, ozdobionego w oryginalny sposób przy zastosowaniu dowolnej techniki.

Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
- od 5 do 8 lat,
- od 9 do 12 lat,
- od 13 do 16 lat.

Osobną kategorią jest Grand Prix , w której oceniana będzie pisanka wielkanocna wykonana w tradycyjny, regionalny sposób.

Prace konkursowe można składać osobiście w siedzibie placówki lub wysłać pocztą do dnia 25 marca 2021 r. do godziny 19.00 na adres:
Ogród Jordanowski Nr 2
ul. Przybyszewskiego 30 a
60-561 Poznań
z dopiskiem „Pisanka 2021"

Autorzy zwycięskich prac zostaną powiadomieni o wyniku konkursu.

Planowana uroczystość rozdania dyplomów wraz z nagrodami rzeczowymi to sobota 27 marca 2021 r. o godz. 12 00. Laureatom spoza Poznania dyplomy i nagrody zostaną przesłane na podany adres.

Uroczystości towarzyszyć będzie wystawa wszystkich prac konkursowych. Szkoła / placówka która, dostarczy największą ilość prac konkursowych zostanie wyróżniona dyplomem.

Zapraszam do wzięcia udziału i zapoznania się z regulaminem konkursu. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 61 847 36 27 oraz na stronie www.oj2poznan.pl