IV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Sleeveface – portret z książką”

Opublikowano 2022-01-11

Opis

INFORMACJA NADESŁANA

I. Organizator
Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

II. Uczestnicy
Młodzież szkół podstawowych oraz szkół średnich w całej Polsce.

III. Cel konkursu
1. Promocja czytelnictwa i zamiłowania do książek poprzez fotografię.
2. Popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu.
3. Upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki.
4. Prezentacja nadesłanych prac w formie wystawy pokonkursowej.

IV. Prace będą oceniane w 2 kategoriach.
1. Kategoria I: klasy VII-VIII szkół podstawowych.
2. Kategoria II: klasy I-IV szkół średnich.

V. Każdy uczestnik konkursu powinien wykonać zdjęcie na zasadzie sleeveface, czyli dopasowanie okładki książki do części twarzy, sylwetki.

VI. Zdjęcia można przesyłać 28 lutego 2022 r. 

VII. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 marca 2022 r.

Regulamin konkursu na stronie szkoły.