IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej "Wyraź to w PIXEL_Ach!"

Opublikowano 2020-09-10

Opis

Informacja nadesłana

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej "Wyraź to w PIXEL_Ach!"

W tym roku tematem konkursowym jest "Moja rodzina – moja nadzieja".

Uczestnicy – uczniowie szkół podstawowych i średnich, powinni przygotować grafikę komputerową związaną z rodziną, wspólnym przebywaniem w trudnych momentach pandemii. Refleksje i obserwacje mają dotyczyć wspólnych pasji, emocji i uczuć.

Nagrody: tablety graficzne, tablety, dyski, książki.

Prace można przesyłać do 28 października 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Regulamin konkursy znajduje się tutaj.