III Wojewódzki Konkursu Filmowy „Video, ergo sum - Widzę, więc jestem”

Opublikowano 2017-06-28

Opis

Informacja nadesłana

Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.

Konkurs skierowany jest do młodzieży oraz osób dorosłych z województwa śląskiego, amatorsko zajmujących się filmem, nie będących uczniami czy absolwentami szkół filmowych. 

Twórcy filmu mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki i style filmowe (np. fabuła, dokument, wywiad, reportaż, teledysk). Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera, tablet. Czas projekcji nie może przekraczać 15 minut.

Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach: Młodzież oraz Dorośli.

Organizator przyzna maksymalnie 6 głównych nagród finansowych w ww. kategoriach: I nagroda - 700 zł, II nagroda - 500 zł, III nagroda - 300 zł.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-11-30