III Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza „O złote pióro Anioła”

Opublikowano 2022-09-12

Opis

INFORMACJA NADESŁANA

Wydawnictwo św. Macieja Apostoła zaprasza młodzież w wieku 14-21 lat do udziału w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Jednego Wiersza „O złote pióro Anioła".

Regulamin dla uczestników konkursu

1. W procesie przyznawania nagród i wyróżnień będą brane pod uwagę wyłącznie oryginalne, niepublikowane (także w internecie) i nienagradzane w innych konkursach, własne teksty uczestników konkursu, pisane w polskim języku literackim (nie w gwarze), nadesłane w formie elektronicznej na adres Wydawnictwa św. Macieja: wydawnictwomacieja@gmail.com do 31 stycznia (wtorek) 2023. Teksty nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie przez jury.

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, średnich, studenci, oraz pozostałe osoby, które w momencie wysyłania tekstów na konkurs mają ukończone 14 lat, ale nie ukończyli jeszcze 21 roku życia.

3. Jeden autor może nadesłać na konkurs tylko jeden, napisany przez siebie, wiersz.

4. Własny, oryginalny wiersz, musi być podpisany imieniem i nazwiskiem z podaniem dokładnej daty urodzenia.

5. Pod tekstem utworu należy dołączyć ponadto następujące informacje:

a) domowy adres pocztowy autora tekstu, (miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy),

b) numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy) autora,

c) adres używanego e-maila.

6. Podane dane osobowe i teleadresowe będą wykorzystane tylko i wyłącznie do wiadomości organizatorów konkursu w celu powiadomienia o wynikach konkursu i wysłania nagród.

7. Nagrodę główną: statuetkę „Złote pióro Anioła" i wyróżnienia dla uczestników konkursu przyzna jury powołane przez organizatorów konkursu.

8. Jury konkursu podejmie decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień do 17 lutego 2023.

9. Jury konkursu kierować się będzie w swojej ocenie oryginalnością treściową utworów, zwłaszcza w zakresie religijnym, patriotycznym, poznawczym i moralnym, zaprezentowanymi wartościami, ponadto formalnym poziomem literackim nadesłanych tekstów.

10. Teksty zawierające wulgaryzmy i treści obsceniczne nie będą brane pod uwagę przez jury w przyznawaniu nagród i wyróżnień.

11. O przyznanej nagrodzie i wyróżnieniach laureaci konkursu zostaną osobiście powiadomieni e-mailem do dnia 24 lutego 2023.

12. Laureat najlepszego wiersza otrzyma nagrodę główną: statuetkę „Złote pióro Anioła" oraz nagranie zwycięskiego wiersza w formie pliku mp3, którego to nagrania dokona lektor Czarek Papaj. Nagranie wiersza stanowić będzie wyłączną własność laureata, który zamieszczać go będzie mógł na dowolnych stronach internetowych i innych publikatorach, a także odtwarzać publicznie bez pytania o zgodę Wydawnictwa.

13. Nadesłane nagrodzone i wyróżnione wiersze, lub ich fragmenty, Wydawnictwo św. Macieja Apostoła ma prawo drukować bezpłatnie na swoich stronach internetowych, a także w swoich książkach. Teksty nadesłanych utworów stają się własnością Wydawnictwa św. Macieja Apostoła i będą przechowywane w archiwum wydawniczym.

14. W kwietniu 2023 ukaże się książkowe pokłosie konkursu zawierające nagrodzone i wyróżnione prace. Każdy laureat konkursu otrzyma w prezencie 3 egz. pokłosia.

15. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nie wydania pokłosia konkursowego w przypadku małej ilości prac konkursowych.

16. Uczestnicy konkursu wysyłając tekst na konkurs, zgadzają się tym samym, na warunki konkursu ogłoszone w niniejszym Regulaminie.

red. Edward Przebieracz

Wydawnictwo św. Macieja Apostoła

http://wydawnictwomacieja.blogspot.com/ 

Lubliniec, 6 IX 2022