III ogólnopolski konkurs fotograficzny pt. „Z obiektywem po Europie”

Opublikowano 2019-04-07

Opis

Informacja nadesłana

III ogólnopolski konkurs fotograficzny pt. „Z obiektywem po Europie” organizowany przez Stowarzyszenie „Zakorzenieni w kulturze” przy współudziale Domu Kultury „Sokół” oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej w Strzyżowie, pod patronatem Burmistrza Strzyżowa Waldemara Góry.


Konkurs skierowany jest do profesjonalistów i amatorów, w dwóch grupach wiekowych. Celem konkursu jest propagowanie wartości artystycznych i piękna europejskiej rzeczywistości zamkniętych w kadrze. Fotografia i jej walor powinny w sposób oczywisty oddziaływać na uczucia i grać na emocjach widzów, popularyzując sztukę fotografii.

Na konkurs należy nadsyłać wyłącznie prace autorskie, które nie uczestniczyły w żadnym innym konkursie i nie były nigdzie publikowane ani prezentowane. Każdy fotograf może nadesłać na konkurs maksymalnie 1 pracę dobrej jakości, obraz JPEG, tak aby można ją było wydrukować w formacie A3, (zalecana rozdzielczość minimum 2300 pikseli na krótszym boku, pojemność minimum 5 MB). Jury zadecyduje w pierwszej kolejności o wyróżnieniu 10 najlepszych prac w każdej z grup wiekowych, z których wyłoni zwycięzców przyznając nagrody, w tym, w grupie dorosłych:

I miejsce - bon o wartości 1 000 zł
II miejsce - bon o wartości 500 zł
III miejsce - bon o wartości 300 zł

W grupie młodzieży do 18 lat trzy atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Organizator przewiduje również możliwość przyznania innych wyróżnień i nagród.

Termin nadsyłania prac do 25 kwietnia 2019 r. (decyduje data wpływu na pocztę e-mailową Stowarzyszenia)

Prace należy przesłać na adres e-mailowy Organizatora: zakorzenieniwkulturze@gmail.com z dopiskiem w tytule: III ogólnopolski konkurs fotograficzny pt. Z obiektywem po Europie

Oficjalna gala wręczenia nagród odbędzie się w dniu 24 maja 2019 r. w Domu Kultury „Sokół” przy ul Mostowa 2 w Strzyżowie o godz. 17:00.