III edycja Wojewódzkiego Konkursu Fotograficzno-Literackiego „Łap Chwilę”

Opublikowano 2023-01-12

Opis

INFORMACJA NADESŁANA

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury wchodzący w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Warszawie.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży od 9 do 20 roku życia, uczęszczającej do placówek oświatowych i kulturalnych na terenie województwa mazowieckiego. Do konkursu można zgłaszać się poprzez placówkę, jak również indywidualnie.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Konkurs odbywa się pod hasłem „Ile waży szczęście?”.

Uczestnik może zgłosić pracę w dwóch kategoriach: literackiej i fotograficznej.

I. Kategoria literacka

1. Poezja – maksymalnie dwa utwory poetyckie (wiersze, fraszki, teksty piosenek itp.).
2. Proza – opowiadanie, pamiętnik, esej, reportaż itp.

II. Kategoria fotograficzna

Samodzielnie wykonane 4 zdjęcia ukazujące uchwycony przez uczestnika temat. Warunkiem zakwalifikowania pracy fotograficznej do konkursu jest dostarczenie zdjęć w formie zarówno papierowej, jak i elektronicznej.

Prace należy dostarczyć do 17 lutego 2023 r.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy.

Więcej informacji w regulaminie.

Strona konkursu