III edycja konkursu „Europejski Quiz Finansowy”

Opublikowano 2019-12-03

Opis

Informacja nadesłana

Organizator: konkurs odbywa się z inicjatywy Europejskiej Federacji Bankowej. W Polsce organizuje go Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich.

Cel: edukacja z zakresu finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Uczestnicy: konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych.

Etapy: etap szkolny, półfinał krajowy (on-line), finał krajowy (stacjonarnie w Warszawie), finał europejski (Bruksela).

Na czym polega: zadaniem uczestników (na każdym etapie konkursu) jest rozwiązanie testu wiedzy. Quiz ma charakter interaktywny (odbywa się z wykorzystaniem aplikacji Kahoot!).

Nagroda główna: zwycięzca finału krajowego (1 zespół finalistów, w składzie dwóch uczniów) zyska prawo reprezentowania Polski podczas finału europejskiego, który odbędzie się w Brukseli.

Rekrutacja: szkoła zgłasza chęć udziału w EQF wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://bakcyl.wib.org.pl/europejski-quiz-finansowy/

Przyjmowanie zgłoszeń szkół do 11.02.2020 r. (do tego terminu szkoła powinna przeprowadzić etap szkolny).

Regulamin konkursu dostępny na stronie http://bakcyl.wib.org.pl/europejski-quiz-finansowy/

Kontakt: e-mail: eqf@wib.org.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń 2020-02-11